สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ (Business Plan for Startup)”

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ (Business Plan for Startup)"

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ (Business Plan for Startup )" เริ่มต้นการเรียนรู้การทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเป็นระบบ จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์อดิเทพ ครุฑธามาศ ประธานสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ Startup ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ “บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ” ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ์ ห้องประชุมใหญ่ 4401 อาคาร 604 ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ดูภาพเพิ่มเติม :

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EjGYJUZ9fv9Kr36tIL8BovYBpuVkMQDvNGR3PTegTpspsQ?e=eTIGdl

 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี