สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ประเทศไทยในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยมีทีมงานรักษ์สยาม 65 เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElW6gjaJ6B5JjbgCAOjBHngBETlDiSFSHFkP4dxRU82L5w?e=yh6XdO

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี