สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้

    เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยนาย Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ ได้ถวายตำแหน่ง ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Ambassador for Zero Hunger) ประจำปี 2565-2567 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกย่องการทรงงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และบัตรถวายพระพร ณ วังสระปทุม 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี