สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ ครูประจำสาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรสถาบัน นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดในการแข่งขัน "ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)" ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยสรุปผลการแข่งขันฯ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)
ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ โนนไทย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
(ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด) ณ สถานที่แข่งขันประจำภาคกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 (จังหวัดชลบุรี) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลาง และเข้าสู่การแข่งขันรอบระดับประเทศต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี