สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการโครงการอบรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรสถาบัน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กำหนดการโครงการอบรม "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรสถาบัน" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี