สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจรสำหรับจักรยานยนต์แก่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการขับขี่จักรยานยนต์ที่ถูกต้องและมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น บรรยายโดยวิทยากรพิเศษจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ณ ห้องประชุมสิริพัฒนวิทย อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnAtrLNRNaFGnRVUnjj4ry8BSG1z8kbkcaZkm0bwoBKzrQ?e=OyNbdJ

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี