สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอร่วมแสดงความยินดีชาว CDTI ได้รับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอร่วมแสดงความยินดีชาว CDTI ได้รับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565 (ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ คปอ. เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 จากนางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และคณะผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะครู คณะกรรมการ คปอ. และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สร้างน่าความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElukrLFOMwRAlOfhlnlaqewBQO9hC7SXfOH5P5Vu2PNuhg?e=LHUreI

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี