สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่จะมาถึงนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยผู้แทนซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี พร้อมผู้บริหารตลอดจน คณาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาประมาณมิได้ ณ อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Euf9qyxFHDhGvwqV3NADDysBRj42DG69YcknGYufT6b8Og?e=8DOqQQ

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี