สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 “ชาว CDTI ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน บริการประชาชน” พสกนิกรร่วมสักการะด้วยน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จฯ ด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะบริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้บริหาร ร่วมเข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน บริการประชาชนในการจัดเตรียมดอกไม้ให้ประชาชนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รับชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eoc32DKzhm5AjDUuz-IkyfwBSnqSO97DnfnFRYvmV3uC2A?e=Qg72f7

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี