สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ออกบูธ Dek-D’s TCAS Fair

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ออกบูธ Dek-D’s TCAS Fair

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมออกบูธแนะนำแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์การศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดย Dek-D เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ของสถาบันแก่นักเรียนและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ HE98

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี