สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้ารับเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสถาบัน และตัวแทนนักศึกษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินและถวายเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 20,000 บาท

ข่าวในพระราชสำนัก
https://youtu.be/JhZWdrI0YrE

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี