สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ตอน สะกดทัพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ตอน สะกดทัพ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2565 ตอน “สะกดทัพ” ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhGVgCUrKmxIsPxfUTvc4f8BL7dWz6baECkR9w7l9rRJBA?e=bfROi6

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี