สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมวิธีทำอาหารไทยตำรับชาววัง ให้กับภริยา ผู้ติดตามบุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการอบรม วิธีทำอาหารไทยตำรับชาววัง ให้กับภริยา / ผู้ติดตาม บุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Thai Cuisine Workshop for APEC Business Advisory Council Thailand 2022 Hosted by Chitralada Technology Institute

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิการยน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 13.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้แทนท่านอธิการบดี ประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรม วิธีทำอาหารไทยตำรับชาววัง ให้กับภริยา / ผู้ติดตาม บุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Thai Cuisine Workshop for APEC Business Advisory Council Thailand 2022 Hosted by Chitralada Technology Institute  ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในการอบรมประกอบไปด้วย 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ขนมบัวลอยมะพร้าวอ่อน ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  ฐานที่ 2 หมี่กรอบทรงเครื่อง ณ ห้องปฏิบัติการอาหารครัวไทย 1  ฐานที่ 3 ถุงทอง ณ ห้องปฏิบัติการอาหารครัวไทย 2 ในการนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา และร้านโกลเด้นเพลส ตรงข้ามอาคาร 604 และเข้าร่วมพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการประกอบอาหารคาว หวาน และกล่าวปิดการอบรมโดย ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สร้างความประทับใจ และภาคภูมิใจ ได้รับคำชื่นชมในการต้อนรับจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นอย่างยิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep3DOld5u_lOnS4xDMlCo1kBANDcPC8YtziXbTNk5Pvsnw?e=K7AT7R

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี