สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โครงการอบรมวิธีทำอาหารไทยตำรับชาววัง ให้กับภริยา ผู้ติดตามบุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการอบรม วิธีทำอาหารไทยตำรับชาววัง ให้กับภริยา / ผู้ติดตาม บุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Thai Cuisine Workshop for APEC Business Advisory Council Thailand 2022 Hosted by Chitralada Technology Institute

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิการยน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 13.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้แทนท่านอธิการบดี ประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรม วิธีทำอาหารไทยตำรับชาววัง ให้กับภริยา / ผู้ติดตาม บุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Thai Cuisine Workshop for APEC Business Advisory Council Thailand 2022 Hosted by Chitralada Technology Institute  ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในการอบรมประกอบไปด้วย 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ขนมบัวลอยมะพร้าวอ่อน ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  ฐานที่ 2 หมี่กรอบทรงเครื่อง ณ ห้องปฏิบัติการอาหารครัวไทย 1  ฐานที่ 3 ถุงทอง ณ ห้องปฏิบัติการอาหารครัวไทย 2 ในการนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา และร้านโกลเด้นเพลส ตรงข้ามอาคาร 604 และเข้าร่วมพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการประกอบอาหารคาว หวาน และกล่าวปิดการอบรมโดย ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สร้างความประทับใจ และภาคภูมิใจ ได้รับคำชื่นชมในการต้อนรับจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นอย่างยิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep3DOld5u_lOnS4xDMlCo1kBANDcPC8YtziXbTNk5Pvsnw?e=K7AT7R

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี