สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ออกแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาแนะแนว โรงเรียนจิตรลดา พร้อมเล่นกิจกรรมตอบคำถามนิทรรศการ "CDTI Virtual Exhibition 2020" ลุ้นของรางวัล

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี