สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรักษาพระอาการประชวร รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ปภาภรณ์/ข่าวgal 7n1caM0rFA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XTvXEACcpM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zG9MtCQ2cf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WuPrru23Hr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SDtPTEVpZD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TXbL4VJ1Ly สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOOKTCdcob สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ovEBm4HB2u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hCkPETfiFS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mCA5aKK0G2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4NadzDQpF2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z7dNt3yzpv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qlhfdjeSlE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JW7ihPqfmY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4FArWhLDJ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gMro4IdvYA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xe5MLNhSAn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OENlQL6mXI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W1SADfEkQG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AcR7KXXPOm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XIJyaFPViy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 39OwIu6N60 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rb22hdN1dt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ruZhWqLYus สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cXU4OsjMXS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CfSQyfXvyu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOOS1YE1qk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K5dRq6fYME สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gpngGjHsib สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี