สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “การทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด" โดย ผศ.ศุภร แท่นแก้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี