สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ขอแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ขอแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินมาตรฐานองค์การดีเด่น รวมถึงเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับผลการแข่งขันดังนี้ สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย  

1.ประเภทการประกวดดนตรีไทย (เดี่ยว) จะเข้ นายสรชา  ธีระกุลพิสุทธิ์  (ปวส. 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนรวม 96 คะแนน )

2.ประเภทการประกวดดนตรีไทย (เดี่ยว) ขิมสาย ขิม 7 หย่อง นางสาวณิชารีย์  ขลังธรรมเนียม  (ปวช. 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง ( คะแนนรวม 98 คะแนน )

3.ประเภทการประกวดดนตรีไทย (เดี่ยว) ซออู้ นายสรชา  ธีระกุลพิสุทธิ์  (ปวส. 1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ( เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนนรวม 89.33 คะแนน )

4.ประเภทการประกวดดนตรีไทย (เดี่ยว) ขลุ่ยเพียงออ นายภูธเนศ  มะเนตรชัย  (ปวส. 1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ( เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนนรวม 91.67 คะแนน )

5.ประเภทการประกวดดนตรีไทย (เดี่ยว) ระนาดเอก นายกฤชณัฏฐ์  โรจนประชา (ปวช. 3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ( เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนนรวม 88.33 คะแนน )

สามารถร่วมให้กำลังใจติดตามชมผลงานนักศึกษาในการแข่งขันระดับชาติได้ต่อไป
ชมภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02myee4QRp7arAj8dWDzxm2f55Rm1obCZcQwJoSKLGMktDtwLcb6QshhbVHFkjinszl&id=100063560464740&mibextid=qC1gE

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี