สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรม 4.0”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในวิชา 200-4208 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Special Topic in Industrial Technology) ในหัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0" โดย ดร.สรวิชญ์ นาคกล่อม หัวหน้าส่วนประสานงาน ศูนย์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร (5402) ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี