สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือมูลนิธิ Chef Cares

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลงนามความร่วมมือมูลนิธิ Chef Cares

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิเชฟแคร์ส เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัย สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาสถาบัน พร้อมผลักดัน “อาหารไทยสูตรดั้งเดิม” เป็นซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและให้พร้อมกับการแข่งขันในเวทีโลก ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนาวิทย อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErKJp1LgXBtEooZtO4YDoDIBO2q2l_VAAvsEPo_JsYcGsw?e=SUuXHb

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี