สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือมูลนิธิ Chef Cares

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลงนามความร่วมมือมูลนิธิ Chef Cares

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิเชฟแคร์ส เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัย สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาสถาบัน พร้อมผลักดัน “อาหารไทยสูตรดั้งเดิม” เป็นซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและให้พร้อมกับการแข่งขันในเวทีโลก ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนาวิทย อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErKJp1LgXBtEooZtO4YDoDIBO2q2l_VAAvsEPo_JsYcGsw?e=SUuXHb

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี