สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับฟังการบรรยายโครงการ 331 Smart Farm พร้อมเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม Gateway City และเรือนทดลองปลูกกัญชง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ Floral Park และแปลงเกษตรอินทรีย์สวนเพาะรัก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1AGFef2ivn3X60tmtAQFCoo-FT27fhjMa?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี