สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาเกษตรนวัต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรนวัต ปีการศึกษา 2566 – 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมทีมงาน ร่วมแนะนำหลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรนวัต ปีการศึกษา 2566 – 2567 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาบ้านคลองเขต โรงเรียนบ้านป่ายุบ ️โรงเรียนพลงตาเอี่ยม และโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ จังหวัดระยอง

ดูภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1TWLd0M-1gRcockbSjLyEyrzWL8ElA5u_?usp=share_link

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี