สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 เข้าระบบเพื่อขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ REG

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 สามารถดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ REG ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเข้าระบบเพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ : https://reg.cdti.ac.th/registrar/home.asp

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี