สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และทักษะวิชางานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ระดับ ปวช.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และทักษะวิชางานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ระดับ ปวช. นักเรียนจำนวน 14 คน ครู จำนวน 3 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความยินดีในการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ฯ ในครั้งนี้

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1. นางสาวภาวิณี ศรีเพ็ชร์ เหรียญทอง 97 คะแนน (คะแนนสูงสุด)
2. นายศุทธมนต์ รอดูรัศมี เหรียญทองแดง74 คะแนน 

ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล 
1. นายพชรพล เสรี เหรียญทอง 94 คะแนน (คะแนนสูงสุด)
2.นายภัทรพล ธีระอรรถ เหรียญทอง 91 คะแนน

ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1. นายปภังกร ชูวงศ์ เหรียญทอง 96 คะแนน
2. นายนรภัทร อุ่นเฟย เหรียญเงิน 84.5 คะแนน
3. นายวรินทร แต้มทอง เหรียญเงิน 84 คะแนน

ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
1. นายชนกันต์ มุ่งถิ่น เหรียญทอง
2. นางสาวกรพินธุ์ มะโรงประเสริฐกุล เหรียญทอง
3. นายพิชิตชัย แพเจริญชัย เหรียญทอง

ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 
1. นายปภัสส์ วุฑฒิกรรมรักษา เหรียญทอง 95 คะแนน
2. นางสาววันวิสา โพธิมา เหรียญทอง 91 คะแนน

ดูภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1IyL28-lFw7jSbeU8PQ-NOWTVxzPRxuSS?usp=share_link

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี