สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ และศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และความร่วมมือทางด้านวิชา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี