สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ

เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการการการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาวิชาชีพชุมชนและให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดเชิงออกแบบ โดยได้ศึกษาการทำผ้าสรรพยาบาติกและข้าวเกรียบลอยน้ำ ณ เทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eikzb05Fym5LofXcCDlILZwBF1d_clsF9oTPR7WPMo3y0Q?e=jnblSn

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี