สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (On line) ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 10 ผลงาน และประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ผลงาน ผลการประกวด นักเรียน ระดับ ปวช. เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 2 ผลงาน เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 5 ผลงาน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จำนวน 3 ผลงาน และรางวัลชมเชย 1 ผลงาน ณ ห้องประชุม 11 – 407 ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานเผยแพร่ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ฯ ของพวกเราในครั้งนี้ด้วย

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี