สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (On line) ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 10 ผลงาน และประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ผลงาน ผลการประกวด นักเรียน ระดับ ปวช. เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 2 ผลงาน เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 5 ผลงาน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จำนวน 3 ผลงาน และรางวัลชมเชย 1 ผลงาน ณ ห้องประชุม 11 – 407 ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานเผยแพร่ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ฯ ของพวกเราในครั้งนี้ด้วย

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี