สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือด้านวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมหารือด้านวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีได้ต้อนรับ คุณหลี่จิ้นซง 李劲松 ประธานบริษัทการศึกษานานาชาติถังฟง กรุ๊ป และคณะผู้บริหารบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) ได้ประชุมหารือด้านวิชาการ ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการศึกษาไทย-จีน ร่วมกับโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวะศึกษาเฟิ่งไถ ในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนรุ่น 1 และรุ่น 2 ระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรระยะสั้น) และวิทยาลัยผังเมืองเซี่ยงไฮ้ สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิวุฒิ) ปวส. รุ่นที่ 1 และการใช้โปรแกรมถังในการเรียนภาษาจีน เพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี