สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมหารือด้านวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมหารือด้านวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีได้ต้อนรับ คุณหลี่จิ้นซง 李劲松 ประธานบริษัทการศึกษานานาชาติถังฟง กรุ๊ป และคณะผู้บริหารบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) ได้ประชุมหารือด้านวิชาการ ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการศึกษาไทย-จีน ร่วมกับโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวะศึกษาเฟิ่งไถ ในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนรุ่น 1 และรุ่น 2 ระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรระยะสั้น) และวิทยาลัยผังเมืองเซี่ยงไฮ้ สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิวุฒิ) ปวส. รุ่นที่ 1 และการใช้โปรแกรมถังในการเรียนภาษาจีน เพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี