สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ครูอนุชา ไชยสวัสดิ์ ครูประจำสาขาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะครูดูแลโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
– ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. จำนวน 2 คน
– ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ระดับปวช. นักเรียน จำนวน 1 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี