สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “Chat GPT “โอกาส” หรือ “ความเสี่ยง” ในงานของคุณ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "Chat GPT "โอกาส" หรือ "ความเสี่ยง" ในงานของคุณ" โดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/pUgCK5jYV4EhZ1sr5

 

ระดับปริญญาตรี