สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และคุณวินยุตม์ คชภักดี นายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 8 แนะนำสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ คุณเอกคุณ โพธิ์พูนศักดิ์ Manager – Mobility Service, HR Oversea, HR & OD บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 26 บรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมตัวสมัครงานและสัมภาษณ์งาน พร้อมด้วยคุณวรรณะ พุทธวรรณ กรรมการและรองกรรมการอาวุโส บรัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 11 บรรยายพิเศษเรื่องธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม (ทำขยะให้เป็นเงิน) ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี