สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน

โดย คุณจิตรภณ ชมสกิ้ง และคุณวิทูล สายแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา อ.สายัณห์ ฉายวาส, อ.ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย และดร.อุดมศักดิ์  แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเชื่อมวัสดุโดยแรงงานคนยังเป็นส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรม ทักษะความรู้รูปแบบการเดินแนวเชื่อมแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องสาธิตการเชื่อม เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนพระดาบส ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจการเดินแนวเชื่อมแบบต่าง ๆ และรู้จักเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเครื่องเชื่อมอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงด้วย

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4EfMrWDsPRk
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี