สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผลงาน“ระบบแสงเล่าเรื่องสำหรับงานนิทรรศการ”

รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ในฐานะผู้ดูแลทีมนักศึกษาไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) สร้าง “เยาวชนผู้เปลี่ยนอนาคต : Youth as Future Changer” กล่าวว่า ในปีนี้ผลงาน“ระบบแสงเล่าเรื่องสำหรับงานนิทรรศการ ของนายกชพัฒน์ เล็กสาลี นายกฤตเมธ เหล่างาม และนายปกรณ์ อุตตโมบล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สจด.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว

“ จุดเริ่มต้นและหลักการของผลงานนี้ เป็นการนำเสนอผลงานนิทรรศการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด แผ่นป้ายปิดประกาศ หรือ การนำเสนอแบบเสียงเล่าเรื่อง และหากสังเกตจะพบว่าการจัดนิทรรศการจะมีแสงสว่างประกอบอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงนั้นมาจากหลอดไฟ LED จากการศึกษาพบว่าหลอดไฟ LED มีช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 375 nm – 780 nm โดยที่ดวงตามนุษย์ไม่สามารถจับการกระพริบได้ แต่จะเห็นเพียงแสงที่ส่องสว่างเท่านั้น ทางทีมงานจึงเล็งเห็นประโยชน์จากความถี่กระพริบดังกล่าวในการนำมาเป็นช่องทางการส่งสัญญาณข้อมูล ” รศ.ดร.ปรีชา กล่าว.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวนอกจากแสดงถึงการใช้อุปกรณ์รอบตัวให้มีประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างความหลากหลายทางเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานนิทรรศการในอนาคตด้วย
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี