สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

www.cdti.ac.th 1718765575717 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี