สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขนมครกจากแป้งกากมะพร้าว

www.cdti.ac.th image 11826a60 866c f7a2 41c0 09f862bf1b74 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขนมครกจากแป้งกากมะพร้าว 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โดย คุณธนกร เซ็ง, คุณคูณขวัญ จงจิตร และคุณรัชพร พูลเจริญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ที่ปรึกษา อ. รัชนู ปินตาดง, อ. ฉัตรเพ็ชร ชมใจ และอ. ภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

ขนมครกเป็นของหวานไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย กระบวนการผลิตต้องใช้กะทิเป็นส่วนประกอบ โดยการคั้นน้ำกะทิ แล้วจะเหลือกากมะพร้าวไว้เป็นส่วนที่ต้องทิ้ง จากการศึกษาพบว่ากากมะพร้าวยังมีแป้ง น้ำตาล โปรตีน และไขมัน เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาขนมครกจากแป้งกากมะพร้าว โดยนำวัตถุดิบเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี