สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี