สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะผู้แทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บัตรอวยพร และแจกันดอกไม้ หน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 8543 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี