สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้แทน Republic Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ Dr. Terence Chong, Director, Office of International Relations Republic Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาในโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาทางด้าน Cybersecurity และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันในอนาคต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี