สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณ มาลีรัตน์ ศรีเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณ เกรียงไกร สังเกตกิจ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
คุณ นันทิยา เย็นเป็นสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์ ปฏิญญา ศักดิ์หวาน
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพชร นันทิวัฒนา
อาจารย์ประจำคณะ
ระดับปริญญาตรี