สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • E-Mail: surapan.tan@cdti.ac.th
  • โทร: 0-2280-0551 ต่อ 3245