สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
รองศาสตราจารย์

ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

E-Mail: sumonta.pro@cdti.ac.th

0-2280-0551 ต่อ 3225