สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สันทนีย์ ผาสุข

รองอธิการบดี

E-Mail: santanee.pha@cdti.ac.th

โทร: 0-2280-0551 ต่อ 3222