สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

E-Mail: buarong.lew@cdti.ac.th

โทร: 0-2280-0551 ต่อ 3210