สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Dr. Phichak Pakunwanich

ดร. พิจักษณ์ ปคุณวานิช

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 • Bachelor of Business Administration, Ritsumeikan Asia Pacific Universityประเทศญี่ปุ่น

ระดับปริญญาโท

 • Master of Science in Business Management University of East Anglia สหราชอาณาจักร

ระดับปริญญาเอก

 • Doctor of Philosophy Loughborough University สหราชอาณาจักร

ผลงานทางวิชาการ/Publication

 • Ackaradejruangsri,P., Mumi,A.,Rattanapituk,S., Pakhunwanich,P. (2022). Exploring the determinants of young inclusive leadership in Thailand: research taxonomy and theoretical framework. Journal of the Knowledge Economy (Scopus Q2, ISI, Impact: 2.3) [Research was sponsored by Center for Inclusive Leadership, Ritsumeikan Asia Pacific University with budget of 1 million yen]
 • Rattanapituk,S., Pakhunwanich,P., Atthmongkolchai,K. (2021). “What We Know About Gen-Z’s Post-complaining Behaviours: A Qualitative Study in Thailand Context”, The 12th Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2021), Tokyo, Japan
 • Ackaradejruangsri,P., Mumi,A.,Rattanapituk,S., Pakhunwanich,P. (2020). “The Rejuvenation of Young Inclusive Leadership: Theoretical Framework”, 18th Asia Pacific Conference, Beppu, Japan
 • Pakhunwanich, P., Story, V., Cadogan, J. (2018). “Dynamic Product Proliferation and Firm Performance Implications”, 25th EIASM International Product Development Management Conference, Porto, Portugal, June, ISSN: 1998-7374.

 

งานวิจัย | Research Projects

 • 2019-2021 Thai Inclusive Leadership Research Project
  รางวัลและทุน | Scholarships and Awards
 • Ritsumeikan Trust 80% Tuition Fee Reduction
 • JASSO Honor Scholarship
 • Research Grant by the Center for Inclusive Leadership, Ritsumeikan Asia Pacific University AY2019 with budget of 1 million yen

 

ความเชี่ยวชาญ | Research interest

 • Entrepreneurial Marketing
 • Product Strategy
 • Entrepreneurial Orientation