สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิษณุสหัสรนามสโตตระ ๑,๐๐๐ นามแห่งพระวิษณุ

www.cdti.ac.th image 1e8ffe34 8677 efa3 419f 27a1ba8838d2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
วิษณุสหัสรนามสโตตระ ๑,๐๐๐ นามแห่งพระวิษณุ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วิษณุสหัสรนามสโตตระ ๑,๐๐๐ นามแห่งพระวิษณุ

โดย อ. พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช

วิษณุสหัสรนามสโตตระ เป็นบทสรรเสริญพระวิษณุที่นำพระนามหรือฉายาจำนวน ๑,๐๐๐ ชื่อ มาเรียงต่อกันในรูปแบบ
ของฉันท์อนุษฏุภหรือโศลกความยาวทั้งสิ้น ๑๐๗ บท ปรากฏอยู่ในอนุศาสนบรรพของมหากาพย์มหาภารตะ งานประพันธ์ชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าของคนอินเดีย รวมถึงหลักปรัชญาและคำสอนต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูด้วย

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/GHYIfbvsM4w

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี