สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วิษณุสหัสรนามสโตตระ ๑,๐๐๐ นามแห่งพระวิษณุ

www.cdti.ac.th image 1e8ffe34 8677 efa3 419f 27a1ba8838d2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วิษณุสหัสรนามสโตตระ ๑,๐๐๐ นามแห่งพระวิษณุ

โดย อ. พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช

วิษณุสหัสรนามสโตตระ เป็นบทสรรเสริญพระวิษณุที่นำพระนามหรือฉายาจำนวน ๑,๐๐๐ ชื่อ มาเรียงต่อกันในรูปแบบ
ของฉันท์อนุษฏุภหรือโศลกความยาวทั้งสิ้น ๑๐๗ บท ปรากฏอยู่ในอนุศาสนบรรพของมหากาพย์มหาภารตะ งานประพันธ์ชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าของคนอินเดีย รวมถึงหลักปรัชญาและคำสอนต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูด้วย

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/GHYIfbvsM4w

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

ระดับปริญญาตรี