สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 อัตรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบเข้าคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สังกัดงานวิจัยและวิรัชกิจ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สังกัดโรงเรียนจิตรลดา ตำแหน่งครูวิชาชีพ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว)

ระดับปริญญาตรี