สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และผู้แทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ พร้อมขึ้นเวทีพูดคุยประสบการณ์เรียนที่ CDTI ภายในกิจกรรม “Show & Share 2023 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดโดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 2599242 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี