สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำแหน่ง ครูวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัต