สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding