สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคาร 604 605 611 612 615 และ 633 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี