สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Mr. Liu Yan, President และคณะผู้บริหารจาก Guiyang Vocational and Technology College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนสถาบัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ด้านความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 สถาบันในอนาคต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี